lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0539 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 19:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0540 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 09:07 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
SMPC000060843
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0537 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2560 15:23 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000696932
(ER192851928TH แทรคกิ้งเปเปอร์ชู้ต ที่เหลือส่งผ่าน kerry)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0536 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 11:11 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000695979
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0534 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 12:33 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000692101
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0532 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 มิ.ย. 2560 10:21 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TUPM000262586
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0531 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 มิ.ย. 2560 10:15 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000690579
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0530 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 มิ.ย. 2560 20:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0529 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 มิ.ย. 2560 21:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0525 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1 มิ.ย. 2560 10:11 น.
วิธีการจัดส่ง :BKK Same Day (เฉพาะลูกค้าในเขตพื้นที่กทม.เท่านั้น จำกัดการส่งเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น สินค้าที่มีความยาว-ใหญ่ เช่น ไฟเย็น 18", เปเปอร์ชู้ต 16" งดจัดส่ง กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรง **หากสั่งซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขทา ( Kerry Express )
CITY001141416
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0524 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 19:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0523 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 พ.ค. 2560 00:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0522 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
29 พ.ค. 2560 23:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0521 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 12:40 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000682346
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0519 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2560 23:19 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0517 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 14:24 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
TNPT000680212
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0515 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 12:25 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000679227
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0516 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 12:24 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
TNPT000679226
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0512 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 12:23 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
TNPT000679224
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0513 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 12:22 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000679230
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0510 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
16 พ.ค. 2560 10:32 น.
วิธีการจัดส่ง :BKK Same Day (เฉพาะลูกค้าในเขตพื้นที่กทม.เท่านั้น จำกัดการส่งเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น สินค้าที่มีความยาว-ใหญ่ เช่น ไฟเย็น 18", เปเปอร์ชู้ต 16" งดจัดส่ง กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรง **หากสั่งซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขทา ( Kerry Express )
TNPT000677476
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0508 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 23:33 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0509 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 23:32 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0507 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 08:47 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (สินค้าที่มีขนาดใหญ่-ยาว เช่น ไฟเย็น 14", เปเปอร์ชู้ต 16" อาจมีค่าส่งเพิ่มเติม กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือหากต้องการส่งด้วยช่องทางนี้กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง สินค้าบางชนิดที่มีขนาดยาวเกิน 14 นิ้วมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสั่งสิ ( Kerry Express )
TNPT000675499
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0506 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 01:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0504 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
6 พ.ค. 2560 13:20 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0505 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
6 พ.ค. 2560 13:19 น.
วิธีการจัดส่ง :BKK Same Day (เฉพาะลูกค้าในเขตพื้นที่กทม.เท่านั้น จำกัดการส่งเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น สินค้าที่มีความยาว-ใหญ่ เช่น ไฟเย็น 18", เปเปอร์ชู้ต 16" งดจัดส่ง กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งวิธีอื่น ๆ หรือสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรง **หากสั่งซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขทา ( Kerry Express )
TSITP00005621
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0501 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2560 21:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0499 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
1 พ.ค. 2560 16:58 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0498 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
1 พ.ค. 2560 16:46 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 370 พัสดุ

CATEGORY

RECOMMEND

200.00 บาท
145.00 บาท
  • สั่งซื้อ
10.00 บาท
  • สั่งซื้อ
40.00 บาท
สินค้าหมด

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

093-743-5554
facebook

หน้าที่เข้าชม149,142 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด70,196 ครั้ง
เปิดร้าน12 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2560

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านLET'S PLAY FIREWORKS
LET'S PLAY FIREWORKS
ขาย พลุควันสี ไฟเย็น เปเปอร์ชู้ต ปอปเปอร์ พลุโอ่ง ดอกไม้ไฟ และ อื่น ๆ สำหรับจัดงานเลี้ยง งานรื่นเริง งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ ถ่ายรูปงานแต่ง-พรีเวดดิ้ง ถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายรูปทั่วไป ถ่ายงานนอกรอบ ถ่ายหนัง ถ่ายภาพสตูดิโอ ฯลฯ ----- ช่องทางการติดต่อ : * Line Official : @letsplayfireworks (พิมพ์ @ ด้วยจ้า) http://goo.gl/FtHzLy << หรือคลิ๊กที่ลิ๊งค์เพื่อเพิ่มเพื่อน * Inbox Facebook : goo.gl/29lq27 << คลิ๊กที่ลิ๊งค์เพื่อส่งข้อความหาเรา * e-mail : pineapple.firework@gmail.com * Tel : 093-743-5554 (นัท), 095-716-4453 (ส้ม) [08.30 - 22.00 ทุกวัน] ----- ช่องทางการสั่งซื้อ : * www.letsplayfireworks.com * shopee.co.th/letsplayfireworks ----- ช่องทางการติดตาม : * FB Fanpage : www.facebook.com/letsplayfireworks (ฝากกดไลค์ด้วยจ้า ^^) * Facebook : แอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ www.facebook.com/letsplayfireworks1 * IG : @letsplayfireworks หรือดูผ่านคอมพิวเตอร์ได้ที่ >> websta.me/n/letsplayfireworks/
เบอร์โทร : 093-743-5554
อีเมล : pineapple.firework@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top